Avsiktsförklaring

Svensk Slang ordbok är en nystartad wiki för slang, alternativt och modernt språk, nyord, ungdomsslang, nätspråk, urbana och subkulturella uttryck, och liknande.

Syftet med wikin är att fånga alla dom ord och uttryck som inte får plats i traditionella ordböcker och lexikon, och förhoppningsvis med tiden bli den bästa källan för alla former av svensk slang och alternativt språk.

Den här wikin har som utgångspunkt att det informella språket är lika viktigt för kulturen som det erkända. Att ord som knappt har använts på 100 år finns med i ordböcker medans moderna ord som används dagligen inte räknas som ett riktigt språk, borde ses som en skymf för den kulturella demokratin. Ett språk är inte något bestämt och oföränderligt, som en kulturelit har beslutat för all framtid. Nej, ett språk är alla dom ord och uttryck som används och görs levande av människor här och nu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License