Bäng

Bäng har flera betydelser:

1. Kraftigt påverkad av droger, och i regel helt bortom kontakt.
"Vi rökte en fet spliff o blev helt bänga."
"När Hunter Thompson gjorde Vegas var han konstant bäng i tre veckor."
Synonymer: stenad, hög, stukad

2. Dum i huvet.
"Är du bäng eller?"
"Han var helt jävla bäng i huvet."
synonymer: korkad, dum, idiotisk, cp, mongo, efterbliven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License