Dramaqueen

(även drama queen)
En överdrivet dramatisk person. Någon som tar allt personligt, och som förstorar upp minsta grej.

"Hon är en sån dramaqueen. Jag ger henne en helgs utegångsförbud och hon vänder upp och ner på hela huset."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License