Grunda

Att smälla i sig ett ordentligt mål mat innan man tar sig en redig fylla, så att spriten går ut i blodet långsammare och varar längre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License