Hooden

Ett bostadsområde, kvarter, eller grannskap.
I regel det område som man bor i eller kommer ifrån.
Ofta (men långt ifrån alltid) menas en invandrartät förort.

Från engelskans "the hood", som är afroamerikansk slang för "neighbourhood".

"Ska typ softa lite i hooden och så."
"Dom tar det tillbaka till hooden."
"Representera din hood, mannen."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License