Hur Man Röstar

Om betygsättningen

Du hittar betygssättningen på varje sida till väster, under texten "Betygsätt sidan". Vilken sidans röstställning är står efter ordet "rating". Rösterna kan antingen vara positiva (plus), negativa (minus) eller noll.
Betygsättningen fungerar bland annat som en vägledning för hur bra/intressant eller dåligt/ointressant ett ord eller en artikel är.

Hur Man Röstar

Först och främst måste man vara medlem på wikin för att kunna rösta.
Om du vill rösta på ett ords sida så tittar du under "Betygsätt sidan" till vänster. Där finns det tre olika knappar, ett plus om du vill hissa, ett minus om du vill dissa, och ett "x" om du vill ångra din tidigare röst.
Om en sida får många negativa röster kan den komma att tas bort.

Riktlinjer

Betygsättningen används både som en indikator på hur mycket man gillar ett ord, och hur korrekt man anser att artikeln är.
Om du är osäker på hur korrekt en artikel eller ett ord är, avstå hellre från att rösta tills du vet mer om ordet. Om röstningen används slarvigt och blir alltför oriktig så förlorar den i praktiken all betydelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License