-ish

Ändelse som läggs till i slutet på ett ord.
Ungefärlig betydelse: "typ, liknande, cirka, ungefär".

Exempel: "jag är så himla tröttish", "Vi kommer klockan tvåish" (vid tvåtiden)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License