Kronjuveler

Skämtsamt om det manliga könsorganet.
Ibland används även "familjejuvelerna" för samma betydelse, och även "familjeklenoderna" förekommer (mindre vanligt).

Exempel:
"På självförsvarskursen lärde sig Annika den ädla konsten att krossa en killes kronjuveler."
"Det blev betydligt värre skador efter att han riktat in en kraftfull näve i mina kronjuveler."
"Petter fick en karatespark rätt i familjejuvelerna och ansiktet förvreds till ett plågat uttryck."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License