Mediahora

(Även mediehora)
Någon som gör vad som helst för att få sina fem minuter i rampljuset.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License