Modekatastrof

Någon som klär sig förfärligt.
Exempel: "Han är en vandrande modekatastrof".

På engelska: "fashion disaster".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License