Regler

Det finns plats för många olika sorters ord på den här wikin, men för att den inte ska bli helt översköljd med oväsentliga och meningslösa artiklar så måste man ändå sätta upp regler för vad som hör hemma här. Wikins främsta syfte ska ju vara att hitta slangord - inte att ta reda på vad "frukt", "båt" "lampa", "bil", betyder, eller att vada igenom femtielva olika skräpartiklar.

Dom ord som inte passar in här är s.k. "vanliga" ord som redan är täckta av ordböcker. Wikin är inriktad på slang och alternativt språk, så det finns ingen anledning att komma med traditionella definitioner på vanliga ord, man kan rentav beskriva inlägg för helt vanliga ord som en slags spam på den här sajten. Men många sorters informellt vardagsspråk har trots allt en plats här. Vanliga dialektord är också välkomna, men dom flesta behöver inte en egen sida utan hör hemma på dialektens huvudsida. Undantag är ord som är väldigt spridda eller som är kända långt utanför dialektens geografiska område.

I huvudsak handlar wikin alltså om slang och alternativt språk. Allt från nätspråk till vardagsslang till nyord. Med mycket däremellan.

Dom typer av inlägg som kan komma att redigeras eller tas bort är dom som är uppenbart felaktiga, dom som är snodda från copyrightade källor, dom som är personangrepp, dom som har ett spam-liknande innehåll, och dom som är alltför grova och stötande, tex hat-inlägg, sexism, rasism, anti-semitism.

Det bör ändå finnas ett stort utrymme för att fånga språket hos olika alternativa grupperingar och kulturyttringar. Håll bara språket på en anständig nivå och unvik rena felaktigheter, spam och dylikt.

Har du ett ord du tycker hör hemma här, så tveka inte att lägga till det.

(Ytterligare info: Riktlinjer för röstning)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License