schm

Ett prefix som sätts före andra bokstaven i ett ord, för att avfärda en viss sak.
Exempel: "politik, schmolitik". "pengar, schmengar". "Vetenskap, schmetenskap". "

Förekommer ofta i serien Scrubs på tv. Och även i vissa andra komediserier.

Har sitt ursprung i engelskan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License